Internetowy serwis miasta Z±bkowice ¦l±skie oraz Powiatu Z±bkowickiego
wstecz

M I A S T O
Z ˇ B K O W I C E   ¦ L
ˇ S K I E

Z±bkowice ¦l±skie s± miastem położonym na Przedgórzu Sudeckim w południowo wschodniej czę¶ci Dolnego ¦l±ska. Miasto i jego najbliższe okolice leż± w tektonicznej niecce zwanej Obniżeniem Zabkowickim (ok. 267 m n.p.m,).
Niecka ta s±siaduje od północy z bezle¶nymi Wzgórzami Szklarskimi (372 m n.p,m.). Od zachodu i południowego zachodu Obniżenie Z±bkowic przechodzi w płaskie Obniżenie Stoszowic (333 m n.p.m.) i zbudowany z serpentynitów Masyw Grochowej (492 m n.p.m.).

Od południa s±siaduje z Pradolin± Nysy Kłodzkiej i Przedgórzem Paczkowskim, a od wschodu z szerok± i płaska Wysoczyzn± Ziębick± (260-300 m n.p.m.).

Miasto leży na lewym, wysokim brzegu Budzówki, do której wpływa rzeczka Węża i od północy potok Zatoka.

Miasto i okolice leż± w obszarze występowania klimatu przedgórskiego. ¦rednioroczna temperatura waha się w granicach 8°C, co w poł±czeniu z urodzajnymi glebami było od najdawniejszych czasów podstaw± rozwoju osadnictwa.
O ZAŁOŻENIU, NAZWIE I HERBIE MIASTA
URZˇD MIASTA I GMINY
ul. 1 Maja 15
57-200 Z±bkowice ¦l±skie
tel. 815-18-81do 85
tel./fax 815-54-45

STRONA INTERNETOWA URZĘDU MIASTA I GMINY        ZˇBKOWICE ¦LˇSKIE:
http://www.zabkowiceslaskie.pl

W TEJ CHWILI JESTE¦ TU:


Copyright by © wojocki & darkus 2003