Internetowy serwis miasta Ząbkowice Śląskie oraz Powiatu Ząbkowickiego
wstecz

P O W I A T
Z Ą B K O W I C E   Ś L
Ą S K I E

Herb Powiatu Powiat Ząbkowicki położony między Górami Bardzkimi, Sowimi i Złotymi, a wzgórzami Niemczańsko - Strzelińskimi, przecinany przez Nysę Kłodzką jest niewątpliwie jednym z najpiękniej położonych powiatów.
Dogodne położenie czyni z powiatu ząbkowickiego ważny element w systemie europejskich powiązań: odległość od Warszawy i Berlina wynosi około 350 km, od Pragi i Drezna około 280 km, od Brna i Krakowa około 250 km; do Szczecina, Wiednia i Bratysławy jest niewiele ponad 400 km, do Gdańska około 600 km.

Region geograficzno - historyczny położony na terenie Przedgórza Sudeckiego ma bardzo bogatą historię: głównymi miejscowościami tego terenu były od najdawniejszych czasów miasta Ziębice (Munsterberg) - siedziba Książąt Ziębickich i Ząbkowice Śląskie (Frankenstein), które administracyjnie i gospodarczo oddziaływały na okoliczne wsie.

Z uwagi na sprzyjający klimat, urodzajne gleby i położenie przy ważnych szlakach handlowych tereny te były zamieszkane od wczesnego średniowiecza przez ludność polską. Świadczy o tym zapis polskich nazwisk rycerzy, oraz miejscowości w Księdze Henrykowskiej.

O polskości tych ziem najlepiej świadczy, iż we wspomnianej księdze niemiecki mnich Piotr z Klasztoru Cystersów w Henrykowie, zapisał pierwsze zdanie w języku polskim, które brzmi: "Daj ut ja pobrusa, a ti poziwaj" (Daj ja pomielę, a ty odpocznij). Obecne granice powiatu odpowiadają granicom Piastowskiego Księstwa Ziębickiego.

Obszar Powiatu Ząbkowickiego tworzy 7 gmin:
Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie
Miasto i Gmina Bardo
Miasto i Gmina Ziębice
Miasto i Gmina Złoty Stok
Gmina Ciepłowody
Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Gmina Stoszowice

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
       STAROSTWA POWIATOWEGO

Strategia rozwoju gospodarczego
Powiatu Ząbkowickiego:

CZYTAJ strategia.doc [624 kb]

POBIERZ strategia.exe [176 kb]

OGŁOSZENIA STAROSTY
Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej nr 19, tel. 074 8151657 , 0748151573 , fax 074 8153541 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym do kwoty nie przekraczającej równowartość 60.000 EURO na : "ZAKUP PALIW ORAZ INNYCH PRODUKTÓW NAFTOWYCH DLA
ZABEZPIECZENIA POTRZEB TRANSPORTOWYCH I SPRZĘTOWYCH
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH - TANKOWANIE DO BAKU Z PODZIAŁEM NA :
- ZADANIE NR 1 - DLA ZARZĄDU I OBWODU DROGOWEGO NR 1 W ZĄBKOWICACH Śl.
- ZADANIE NR 2 - DLA OBWODU DROGOWEGO NR 2 W ZIĘBICACH "

SERWIS INTERNETOWY
       STAROSTWA POWIATOWEGO:

www.zabkowice-powiat.pl

W TEJ CHWILI JESTEŚ TU:


Copyright by © wojocki & darkus 2003